Afgørelser

Camping Branchens bestyrelse kan tillade, at afgørelser af principiel og særlig karakter kan offentligøres. 
 
Offentliggørelsen sker i dette tilfælde i anonymiseret form. 
 
Såfremt afgørelsen er indbragt for de civile domstole, kan offentliggørelse ikke ske, før endelig afgørelse foreligger. 

© 2021 Facebook Webdesign & CMS by MCB Denmark