Databeskyttelse

I henhold til databeskyttelseslovgivningen skal følgende oplyses:

 

Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger

OCFF
(Camping Branchens Reklamationsnævn) 
Amagertorv 9, 4.
1160  København K

Tlf.: 36 14 04 57

Mail: info@campingbranchen.dk


Klagers oplysninger

De oplysninger, reklamationsnævnet har brug for, er: 

  • For- og efternavn
  • Bopælsadresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse
  • Registrerings- og bankkontonummer 

Oplysningerne bruges til kontakt, og registrerings- og bankkontonummer bruges til returnering af klagegebyr.


Behandlingsgrundlaget

Ved oprettelse af en klage til Camping Branchens Reklamationsnævn er det nødvendigt med ovennævnte personlige oplysninger for at kunne behandle sager i henhold til nævntes vedtægter.


Kategorierne af modtagere

Reklamationsnævnet videregiver alle oplysninger til: 

  • Den virksomhed, der klager over
  • Evt. skønsmand, som skal vurdere klagen
  • De nævnsmedlemmer, som skal afgøre klagen 

 

Opbevaringsperioden

Reklamationsnævnet gemmer de fysiske klagesager i op til 12 måneder efter sagens afslutning, medmindre Camping Branchens Reklamationsnævn i særlige tilfælde vurderer, at fortsat opbevaring er nødvendig. Herefter anonymiseres de elektroniske afgørelser og gemmes på ubestemt tid.  

 

Den registreredes rettigheder

Databeskyttelseslovgivningen giver den registrerede en række rettigheder, herunder:

  • ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede,
  • ret til at få slettet eller rettet urigtige oplysninger.

 

© 2020 Facebook Webdesign & CMS by MCB Denmark