Hvem kan klage?

Reklamationsnævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende mangler ved autocampere, campingvogne, teltvogne og fortelte, som er købt af medlemmer af Camping Branchen.

Camping Branchens Reklamationsnævn behandler kun klager, hvor vederlaget udgør mere end kr. 100.000,00.

Er vedlagerlaget mindre end kr. 100.000,00 kan der klages online på www.forbrug.dk, via Forbrugerklagenævnet, der behandler klager op til kr. 100.000,00.

Er De i tvivl om, hvorvidt Deres sag kan behandles af Camping Branchens Reklamationsnævn, er De altid velkommen til at kontakte reklamationsnævnets sekretariat.


Betingelser for at kunne klage

Ønsker De at indbringe en klagesag for Camping Branchens Reklamationsnævn er der en række betingelser, som skal være opfyldt:

  1. Forbrugeren skal have reklameret indenfor den toårige reklamationsfrist i købeloven.
  2. Forbrugeren skal dokumentere, at denne forinden skriftligt forgæves har forsøgt at have henvendt sig til sælgeren eller dennes repræsentant for at have søgt en ordning med sælgeren.
  3. Forbrugeren skal indgive en klage senest 3 måneder efter at denne har søgt om en ordning med sælgeren. Reklamationsnævnet kan imidlertid dispensere herfor, såfremt særlige forhold gør sig gældende.
  4. Forbrugeren skal have betalt for autocamperen, campingvognen, teltvognen eller forteltet.
  5. Forbrugeren forud til Reklamationsnævnet indbetaler et gebyr på kr. 600, som tilbagebetales, hvis klagen afvises, jf. § 6, stk. 1., frafaldes eller hvis klageren får helt eller delvist medhold.
  6. Tvistigheden ikke er indbragt for, afgjort af eller forligt ved en domstol.
  7. Tvistigheden ikke samtidigt debatteres i pressen, på internettet eller andre offentlige steder.

© 2020 Facebook Webdesign & CMS by MCB Denmark