Parallelimport eller køb hos autoriseret forhandler

Camping Branchens reklamationsnævn får stigende henvendelser fra forbrugere, som er kommet i klemme, efter at have været lokket af store besparelser, og derfor har købt en parallelimporteret autocamper eller campingvogn.

Vi gør opmærksom på, at du som forbruger skal gøre dig nogle overvejelser og grundigt sætte dig ind alle fordele og ulemper, forinden du køber en parallelimporteret vogn, så du ved, hvordan du som kunde er stillet. Især omkring garantiforhold går det meget ofte galt. Ved køb af en parallelimporteret vogn, kan det nemlig være svært at afgøre, hvem der har garantiforpligtelsen.

Lad os give et eksempel. Når en importør i Danmark køber en vogn fra en fabrik i fx Tyskland, følger der ikke nødvendigvis garanti med. Dvs. at det ofte er importøren i Danmark, som udsteder garantien overfor forbrugeren. I sådanne tilfælde kan du naturligvis ikke som forbruger rette krav til dem omkring en reparation, som skal være dækket af garantien, da du har købt en parallelimporteret vogn.

Derfor er det vigtigt, at du husker at spørge forhandleren, inden du køber, hvem der har garantiforpligtelsen. Og selv om du husker at spørge, så kan et entydigt svar desværre være svært at få.

Hvis du har købt din vogn hos en autoriseret forhandler i Danmark samt overholdt alle serviceeftersyn, og der opstår/sker noget???, så vil den danske importør normalt yde en eller anden form for kompensation eller påtage sig en del af reparationsudgifterne (kulance).

Helt anderledes ser det dog ud, hvis vognen er parallelimporteret fra eksempelvis Tyskland. Her påhviler garantiforpligtelsen så den tyske forhandler. Men eftersom vognen er blevet serviceret i Danmark, har de ikke samme tilskyndelse til at yde kulance.

I sådanne tilfælde ender du som forbruger op med at være sorteper, og er meget dårligere stillet, end hvis vognen var købt hos en autoriseret forhandler i Danmark. Det, du troede var en besparelse, kan hurtigt ende op med at blive en dyr omgang. Vi kan derfor kun anbefale dig til at handle hos en autoriseret forhandler i Danmark, hvor du er dækket af garanti.

Handler du hos et medlem af Camping Branchen, har du yderligere en tryghed, idet det er muligt at indgive en klage til Camping Branchens Reklamationsnævn, såfremt der opstår uenighed. Herudover har Camping Branchen også en garantifond, hvis formål er at sikre, at du som forbruger ikke lider et økonomisk tab i forbindelse med indgåelse af en handel, hvis forhandleren erklæres konkurs.

© 2020 Facebook Webdesign & CMS by MCB Denmark