F-gas test

Autoriseret F-gas test


Husk at få tjekket, at gasanlægget er i orden inden ferieturen, og her skal man være særligt opmærksom på, at der er stor forskel på en trykprøvning af gasanlægget og en rigtig gastest af gasanlægget.

Det er derfor vigtigt, at man får gastesten udført hos en autoriseret forhandler, så man sikrer, at testen er udført efter forskrifterne, og at gasanlægget fungerer korrekt. I forbindelse med en autoriseret gastest udleveres en sikkerhedsrapport som dokumentation for, at eftersynet er udført.

Vi anbefaler ligesom Sikkerhedsstyrelsen, at gaseftersynet foretages mindst hvert andet år. Det handler om sikkerhed, og derfor følger flere og flere campingpladser også Sikkerhedsstyrelsens anbefalinger og kræver, at gæsternes vogne har fået udført gaseftersyn.

© 2021 Facebook Webdesign & CMS by MCB Denmark