19. maj 2015

Import af campingvogn eller autocamper? - Tænk over risiciene først!

Privatpersoner, der vælger på egen hånd at importere sin campingvogn eller autocamper, løber en stor risiko for at gøre deres livs dårligste forretning. - Risikoen er stor, idet du ikke har de samme rettigheder, som du har ifølge den danske forbrugerlovgivning. Man har ikke den samme beskyttelse, siger Evan Herrig, advokat i Ret og Råd Sundhuset. Frihandelsaftalen indenfor EU har gjort det relativt nemt at købe eksempelvis sin campingvogn eller autocamper fra Tyskland. ”Dit livs bedste forretning” kan imidlertid vise sig at blive til den absolut dårligste, når det kommer til problemer og spørgsmål om mangler og garantier. Den, der importerer sin campingvogn eller autocamper direkte fra udlandet, er i teknisk forstand importør, men så længe importen kun er til eget brug, defineres man som forbruger. Ved klager over mangler kan man derfor få rådgivning af Forbruger Europa. De har i modsætning til Campingbranchens Reklamationsnævn og Forbrugerklagenævnet dog ikke kompetence til at træffe en afgørelse, men derimod kun til at finde frem til en forligsmæssig løsning i mellem parterne. Hvis dette ikke lykkes, må man gå til domstolen, og det kan blive en meget bekostelig affære. - Hvis sagen går til domstolen, er det i første omgang forbrugerkøbeloven i det land, hvor sælgeren har virksomhed, der gælder. Det vil sige, at man som dansk forbruger skal ud og købe f.eks. tysk advokatbistand og få sagen kørt ved en tysk domstol, hvilket de fleste synes er meget besværligt, siger advokat Evan Herrig. Mange privatpersoner, der selv eller gennem en formidler køber sin autocamper eller campingvogn i eksempelvis Tyskland har tit opfattelsen af, at hvis varen er omfattet af fabriksgaranti eller ”Europagaranti”, så har man den samme beskyttelse, som når det gælder produkter, der sælges hos danske forhandlere. Sådan er det imidlertid ikke, bekræfter Lisbeth Rasmussen formand for Camping Branchen. Nye campingvogne eller autocampere, der sælges i Tyskland, omfattes i og for sig af fabriksgaranti eller ”Europagaranti”, men ansvaret for at afhjælpe eventuelle fejl på campingvogne eller autocampere, der er direkte importeret, ligger ikke hos agenterne eller forhandlerne i Danmark. Det vil sige, at man skal til Tyskland (købslandet) for at få repareret eventuelle fejl og mangler. Undtagelsen er, hvis danske agenter eller forhandlere har lavet en aftale med producenten om at administrere privat-importerede campingvogne eller autocampere direkte fra producenten i udlandet. Camping Branchen har foretaget en rundringning til agenterne for de største mærker af campingvogne og autocampere på det danske marked, der viser, at de fleste af disse ikke har en sådan aftale. I praksis betyder det, at den, der selv importerer sin campingvogn eller autocamper, kan havne i en meget svær situation. Når fabrikationsfejl eller garantisager opstår, kan ejeren ikke gøre som den forbruger, der har købt sin campingvogn eller autocamper i Danmark. Køber man i Danmark har man en stærk beskyttelse gennem de forpligtelser, som alle agenter og forhandlere har ifølge loven. Den danske lovgivning giver også forbrugerne mange rettigheder. I de tilfælde, hvor tvister skal løses, har forbrugeren desuden ret at få sin sag afprøvet hos Camping Branchens Reklamationsnævn eller Forbrugerklagenævnet. Hvis du som privatperson har importeret campingvognen eller autocamperen direkte fra et andet land, forsvinder muligheden for hurtig og billig prøvning af tvisten. Camping Branchens Reklamationsnævn behandler kun klager vedrørende forhandlere, der er medlem af Camping Branchen i Danmark, og Forbrugerklagenævnet tager ikke tvister op, hvor sælgeren har sin forretning udenfor Danmarks grænser. - Det man eventuelt kan spare i pris ved importkøb, kan man hurtigt miste på ikke at have den danske autoriserede forhandler i ryggen og den danske købelovs regler om forbrugerkøb som sikkerhedsnet, afslutter advokat Evan Herrig. Yderligere information: Lisbeth Rasmussen Formand for Camping Branchen Tlf. 56143355 Pia Nielsen Sekretariatsleder i Camping Branchen Mosedalvej 15 2500 Valby Billeder kan downloades her: http://www.campingbranchen.dk/pages/showPicture.asp?subGroupGuid=9800