30. november 2015

Ny formand for Camping Branchen

Den 11. november 2015 blev der afholdt generalforsamling i Camping Branchen, hvor bestyrelsen blev valgt. På bestyrelsesmøde den 24. november 2015 har bestyrelsen konstitueret sig med en ny formand. Afgående formand Lisbeth Rasmussen fra Østsjællands Camping Center fortsætter i bestyrelsen, men giver nu formandsstafetten videre til Jesper Behrensdorff fra Bijé Fritid & Camping. ”Jeg har mere eller mindre konstant været med omkring bestyrelses- og udvalgsarbejdet i foreningen helt tilbage fra 1992 og ser det som en naturlig forlængelse, at jeg som næstformand igennem flere år træder til og overtager formandsposten i Camping Branchen - det er absolut ikke noget, som afskrækker mig, tværtimod ser jeg kun frem til de mange spændende opgaver, der venter”. Den samlede bestyrelsen består nu af: Formand Jesper Behrensdorff, Næstformand Niels Mortensen, Kronjyllands Camping Center, Lisbeth Rasmussen, Østsjællands Camping Center, Steen Rasmussen, Intercamp, Morten Kjeldsen, ISABELLA, Torben Jensen, Vendelbo Vans og Per Flensted, Dometic. For yderligere oplysninger kontakt: Jesper Behrensdorff, formand, Camping Branchen / Bijé Fritid & Camping, t. 40 51 86 24