21. august 2019

Fusionen mellem OCFF og Camping Branchen er en realitet

Fusionen mellem OCFF og Camping Branchen er en realitet

 

 

Fusionen mellem OCFF og Campingbranchen er nu endelig godkendt på OCFF ekstraordinære GF der blev afholdt d 13 juni 2019, på Hagen Strandcamping.

På grund af vedtægterne skulle der hele tre ordinære og ekstraordinære Generalforsamlinger til før fusionen var en realitet.

 

Campingbranchen holdt ekstraordinær Generalforsamling d 15 maj, hvor CampingBranchens bestyrelse fik mandat til gennemførelse af fusion med OCFF, under forudsætning af, der ikke var væsentlige ændringer i det sæt vedtægter der var fremlagt for CampingBranchen.

 

Dernæst skulle vedtægtsændringerne vedtages på OCFF’s  ordinære generalforsamling d 21 maj 2019.  Forslag om ændring af vedtægter, kan kun vedtages på en gene­ralforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og 2/3 stemmer for forslaget.  Hvilket ville kræve at 88 campingpladser var fremmødt til generalforsamlingen. Der var fremmødt 35 campingpladser.

 

Derfor blev der d 13 juni 2019 afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor der var to punkter på dagsordenen, - endelig vedtagelse af vedtægterne samt - valg af bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægterne blev vedtaget, og dermed var fusionen mellem OCFF og CampingBranchen en realitet.

Sidste punkt var valg af bestyrelse til OCFF. Karsten fra CampingiBlokhus, Betina fra Fur Camping og Brian fra Klim og Løkken Klit valgt fra Campingpladserne. Kasper fra Feddet og Bjarne fra Auning blev valgt til suppleanter fra campingpladserne.

 

Bestyrelsesmedlemmer fra Forhandlere og Importører var forud for mødet blevet udpeget af medlemskredsen blandt Forhandlere og Importører.

 

Dermed er den samlede bestyrelse i OCFF på plads og består af

Sektion 1 (campingpladserne)

  • Karsten Jepsen, CampingiBlokhus
  • Betina Bugge, Fur camping
  • Brian Hansen, Klim og Løkken Klit

 

Sektion 2 (forhandlere og importører)

  • Jesper Behrensdorff, Bije Fritid & Camping
  • Morten Kjeldsen, Isabella
  • Per Flensted, Dometic A/S

 

Der afholdes første bestyrelsesmøde ultimo juni.