Om os

Camping Branchen til gavn for medlemmer - og forbrugere

Da brancheforeningen Camping Branchen i 1978 blev dannet ved en fusion af to foreninger, der repræsenterede henholdsvis fabrikanter/importører og forhandlere, var det med hovedformål at sætte fokus på branchen og den udvikling. 
 
Der stilles krav til de forhandlere, som ønsker at være medlem af brancheforeningen. Der er oprettet et reklamationsnævn til at behandle klager fra forbrugerne, og processen er enkel: Retter et medlem af foreningen sig ikke efter nævnets afgørelse, er der kort proces med medlemskabet.
 
Camping Branchen har ligeledes etableret en garantifond, som skal hjælpe forbrugeren, hvis en forhandler er kommet i økonomisk uføre.
 
I samarbejde med alle seriøse campingrelaterede organisationer, har Camping Branchen været stærkt medvirkende til den rivende udvikling, danskernes foretrukne ferieform har undergået.
 
For organisationens medlemmer har Camping Branchen etableret en omfattende kursusvirksomhed indenfor brancherelateret service. Således kan medlemmerne på betryggende vis servicere deres kunder og yde den bedste kvalitet især på de tekniske områder, som bliver stadig mere omfattende med udviklingen af nye produkter.
 
Samtidig har Camping Branchen udviklet sig til en magtfuld spiller, når der skal tages politiske beslutninger, der vedrører camping generelt. Blandt de vigtigste politiske trofæer, som Camping Branchen kan tage en stor del af æren for, kan nævnes afgiftsændringerne på autocampere i begyndelsen af halvfemserne, som reducerede afgifterne med to tredjedele. Camping Branchen har været med til at sikre en lovændring, som gør, at danskerne nu også kan køre med samme bredde på campingvogne, som hidtil var forbeholdt udlændinge. Som det seneste har Camping Branchen været med til at få indført Tempo 100, som tillader kørsel på henholdsvis 80 og 100 km/t på landevej og motorvej, hvis campingvognen eller påhængskøretøjet kan godkendes til det.
 
Der er til stadighed nok at tage fat på i det politiske arbejde for en organisation, der nok repræsenterer branchen, men som i høj grad også taler forbrugernes sag. Ejerafgiften på autocampere er stadig alt for høj - nemlig mere end det dobbelte end for en personbil med samme brændstofforbrug. Camping Branchen arbejder intenst for endnu en afgiftsnedsættelse.
 
Camping Branchen tæller i dag ikke blot virksomheder, der forhandler, importerer og producerer campingmateriel. Også forsikrings- og finansieringsselskaber, der har specialiseret sig i campinglivets særlige vilkår, er i dag medlemmer.
 
For forbrugerne er det betryggende at handle med medlemmerne af en stor seriøs brancheorganisation, der af sine medlemmer kræver, at de overholder alle spilleregler på markedet - såvel juridiske, moralske som etiske.
 
Organisationens medlemmer har i Camping Branchen et fællesskab, der er en konstant støtte i det daglige arbejde i virksomhederne - om det gælder juridiske problemstillinger i forhold til myndighederne, markedsføring eller efter- og videreuddannelse.
 
Camping Branchen samler kræfterne til gavn for campinglivets glæder.

© 2020 Facebook Webdesign & CMS by MCB Denmark